PROIECTE

Sigla Program Proiecte
STRATTON Programul 2- Creşterea competitivitǎţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Proiect experimental-demonstrativ, PN-III-P2-2.1-PED-2021, cod proiect 1378 PED, Contract 729/2022 STRATTON
CELLMATRIX Program PNCDI III, P2: Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare; Subprogram 2.1: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare; Tip proiect: Proiect experimental – demonstrativ. PED , Contract 496 PED/2020 CELLMATRIX
4PERFORM-TEX-PEL (PNCDI III), Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, PNCDI III, CONTRACT 6PFE/2018 6PFE/2018 Informatii generale
Articole publicate in volume
Articole publicate in reviste
Brevete de inventie
Formare profesionala
Evenimente
ERANET-COFUND-MANUNET III, PN III, European and International Cooperation-Subprogramme 3.2-Horizon 2020 AromaTex
ERA-NET SIIN ERA-NET - NANOaers
MULTITEXFUNCTION
Contract nr. 7-036/15.04.2011-FUNTEX
Contract nr. 7-040/06.06.2011-WINSPECT Contract nr. 7-068/2012, 7-069/2012, 7-070/2012-NATENZ
Contract nr. 7-068/2012, 7-069/2012, 7-070/2012-VEGDENIM
Contract nr. 7-079/2013-ITProTech
Contract nr. 7-072/2013-PHOTOSAFETEX
Contract nr. 7-073/07.06.2013-MANUCOAT
PN II INOVARE/COOPERARE EUROPEANA EUREKA-EUROSTARS EUREKA TRADITIONAL GarmNet
EUREKA Nanotex
Funtesil
G-cad
Madetextil
PN III - CECURI DE INOVARE Contract nr. 54CI/2017-ITECHIP
     Raportul tehnico-științific aferent etapei I
Contract nr. 103CI/2017 - PRECHIP
     Raportul tehnico-științific aferent etapei I
Contract 83CI/2017 - AUTOTEXTECH
     Rezultate obtinute
Contract 20CI/2017 - TISDYE
     Rezultate obtinute
Contract nr. 154CI/2018 - CINEP
Contract nr.195CI/2018 - TACTIC
Contract nr.150CI/2018 - RO-IZOLANA
Contract nr.193CI/2018 - YARNAUTODYEPNCDI2 Contract nr. 31-053
Contract nr. 31088
Contract nr. 71-142
Contract nr. 31/839789
Contract nr. 233(INOVARE)
Contract nr. 54(CAPACITATI)
Contract nr. 53(CAPACITATI)
Contract nr. 165(CAPACITATI)
Contract nr. 179(PARTENERIATE)
Erasmus+ Advan2Tex
TexMatrix
TEXSTRA
Skills4Smartex
FOSTEX
OptimTex
DigitalFashion
DigiTEX
AddTex

Cadru 7 (FP7) Sono
Enviro-Tex-Design
NoTeReFiGa
Cadru 6 (FP6) Fashion to Future
Pro-Crisis
Fashion Net
Cooperare Bilaterala Materiale textile specializate pentru autocuratare
Celule solare organice hibride
Studii asupra unor noi coloranti naturali
Finisarea enzimatica si efectele acesteia asupra materialelor textile din fibre celulozice
Imbunatatirea indicatorilor de mediu prin utilizarea biotehnologiilor in finisarea textila
Interreg RESET
Cooperare Transnationala SEE Tex-EASTile
Cooperare Transfrontaliera ENVICONTEH
ECO-BIZ
Decoptex
POS DRU Contract nr. POSDRU/35/3.2/G/15718
Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/56287
Contract nr. POSDRU/92/3.1/S/61593
Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/60423
POS CCE TEX-INT
GRID, GEANT
Leonardo da Vinci SkillTex
CEEX Contract nr. 105 - CEEX (Relansin)
Contract nr. 56 - CEEX (AMCSIT)
Contract nr. 145 - CEEX (Relansin)
Contract nr. 72 - CEEX (Infras)
Contract nr. 88 - CEEX (Infras)
Contract nr. 22 - CEEX (Matnantech)
Contract nr. 15 - CEEX (Matnantech)
Contract nr. 9S2 - CEEX (Matnantech)
Contract nr. 716 - CEEX (Mener)
Contract nr. 87/2003 - CEEX (Modulul III)
Contract nr. E!3272 FIBRIN - CEEX Corint (subprogram Eureka-R)
IEE SESEC
     Raport final
SET