Incubatorul tehnologic și de afaceri ITA TEXCONF

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri « ITA TEXCONF » a fost înființat în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile și Pielărie – INCDTP București,în baza H.G. 406 / 02.04.2003, ca urmare a hotărârii consiliului de administrație nr. 899 din data de 01.03.2006, pe baza Programului Naţional “Dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic INFRATECH, instrumentul de susţinere a constituirii şi dezvoltării entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic în România.

⊝ PREZENTARE

Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri «ITA TEXCONF» a fost acreditat de către Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică în baza deciziei 9322/2006 şi face parte din Reţeaua Naţională pentru Inovare şi Transfer Tehnologic ReNITT.
« ITA TEXCONF » își desfășoară activitatea intr-o clădire P+1. Clădirea a fost reabilitată şi dispune de spaţii pentru birouri, spaţii de lucru, sal de ședinte destinate asigurării condiţiilor optime de negociere a afacerilor, toate dotate cu mobilier de birou, echipamente de comunicaţii (reţea de calculatoare, centrală cu încalzire proprie, precum şi utilităţile aferente (curent electric, gaz, alimentare cu apă, canalizare).

Suprafaţa amenajată « ITA TEXCONF » pentru incubare este de 517,42mp, din care:
- Birouri: 401,62mp
- Sala de conferințe: 54,70 mp
- Bucatărie:10 mp
- Holuri şi grupuri sanitare 51,10 mp
Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri poate găzdui pe o perioadă limitată de timp (de regulă 3 ani) şi să ofere servicii atât firmelor care activează deja în domeniul industriei textile, cât şi întreprinzătorilor care doresc să-şi creeze propriile afaceri, care vor duce la dezvoltarea economică a zonei precum şi la crearea unor noi locuri de muncă.

Obiectivul general al activității Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri « ITA TEXCONF » este dezvoltarea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru firmele nou înfiinţate, dar şi pentru cele cu potenţial de dezvoltare, oferind un mediu antreprenorial şi de formare, acces la mentori şi investitori, vizibilitate pe piaţă.

⊝ OBIECTIVE SPECIFICE

⊝ SERVICII OFERITE

⊝ IMM- URI INCUBATE

In cadrul Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri « ITA TEXCONF » de la infiinţare au fost incubate un număr de 26 de firme din domeniul textil și conexe, dintre care: SC Xtreme Equipment SRL; SC Jigsaw Manufacturing SRL; SC Ludique Panties SRL; SC Art Broderie SRL; SC Sevara Fashion SRL; SC Bien Savvy SRL; SC Jigsaw Trading SRL, etc.

Bază de date pentru transfer tehnologic

⊝ ACȚIUNI DE PROMOVARE

Activități derulate in anul 2022:

Organizator principal la manifestări științifice:

 1. Eveniment de multiplicare în cadrul proiectului Erasmus+ OptimTex – Software tools for textile creatives;
 2. Workshop “Materiale avansate pentru inovare în domeniul industriei textile”, în cadrul proiectului PN 19 17 01 01 - 3D ELECTROTEX;
 3. Workshop "Inovație accelerata în domeniul textilelor inteligente prin proiectare și fabricașie bazate pe metode creative" - Proiect Erasmus+ DigiTex organizate de către INCDTP București cu participarea IMM-urilor de profil și firmelor incubate.

Participarea la peste 15 de conferințe/seminarii, târguri și expoziții (selecție):

Promovare ITA TEXCONF în Revista Industria Textilă nr.1, 2, 3, 4 și 5/2022.

Activități derulate in anul 2021:

Colaborări / parteneriate /schimb de informății cu entități implicate în domeniul vizat de entitate (selecție): INMA- ITA, CIT IRECSON București, FEPAIUS, Asociația Clusterelor din România – CLUSTERO, Clusterul RTxC, Clusterul ASTRICO NE, Clusterul TMV, Clusterul TT&F și IMM-uri de profil.

Organizator principal la manifestări științifice:

Workshopul “Materiale avansate și Inginerie în contextul dezvoltării durabile” organizat online de catre INCDTP în cadrul proiectului PN 19 17 03 03 “Macro-mezo-micro materiale avansate pentru sănătate și îmbunătățirea calității vieții (AkSuTex)”; cea de-a X-a ediție a Conferinței Internaționale TEXTEH 2021 organizat online de către INCDTP București, în colaborare cu Universitatea Hogent de Științe și Arte Aplicate, Belgia, Universitatea din Minho - Tecminho, Portugalia, Universitatea din Maribor, Facultatea de Inginerie Mecanică, Slovenia, Universitatea Yazd, Departamentul de Inginerie Textilă, Iran și Măgurele Science Park, România.

Participarea la peste 20 de conferințe/seminarii, târguri și expoziții, brokerage de tehnologii, Work-shops/seminarii/alte evenimente (selecție):

Promovare ITA TEXCONF în Revista Industria Textilă nr.1, 2, 3, 5 și 6/2021.

Activități derulate in anul 2020:

In anul 2020 a fost parcurs procesul de reacreditare a Incubatorului Tehnologic și de Afaceri ITA TEXCONF, obținându-se Certificatul de acreditare 118/2020, pentru următorii 5 ani.

Colaborări/ parteneriate / schimb de informații cu entități implicate în domeniul vizat de entitate (selecîie): INMA- ITA, CIT IRECSON București, FEPAIUS, Asociația Clusterelor din România – CLUSTERO, Clusterul RTxC, Clusterul ASTRICO NE, Clusterul TMV, Clusterul TT&F și IMM-uri de profil;

Activități derulate in anul 2019:

Activități derulate in anul 2018:

Activități derulate in anul 2017:

Participarea și prezentarea de lucrări/ postere/ pliante de promovare ITA la un numar de 20 manifestări științifice naționale și internaționale în domeniul TT, antreprenoriat, IMM, sectorul textile – confecții, dintre care evidențiem:

Activități derulate in anul 2016:

Manifestări științifice internaționale:

Obtinerea a 2 premii:

Activități derulate in anul 2015:

Activități derulate in anul 2014:

In anul 2014, ITA TEXCONF a avut calitatea de organizator/coorganizator/partener în cadrul unor manifestări știintifice la care au participat și reprezentanți ai clusterelor și IMM-urilor din domeniul textile și conexe:

⊝ PROIECTE

Promovarea femeii în sectorul textile-confecții –FEMTEXCONF

Contract nr. 10N/2009, Programul Nucleu 2009-2015 "Cercetarea-factor activ al inovarii in industria de textile-pielarie CERTEXPEL", proiect–PN 0910 04 08.
Obiectivul principal al acestui proiect este de a promova o mai buna integrare a dimensiunii de gen în oportunități de cariera stiințifică şi de afaceri pentru femeile din sectorul de textile –confecții, atât din mediul de cercetare şi invațământ cât şi din mediul economic şi al clusterelor.
De asemenea, proiectul îşi propune să ofere o perspectiva asupra conceptelor de gen şi abordare integratoare a dimensiunii de gen, având în vedere importanța luării în considerare a acestora pe piața muncii şi a pregatirii profesionale.

In cadrul proiectului au fost realizate acțiuni în urmatoarele 3 direcții, atât pentru mediul de cercetare şi invațamant cât şi pentru mediul economic şi al clusterelor din domeniul textile – confecții:

Proiectul se aliniază viziunii strategice a European Research Area -ERA, adoptată în 2010, care stabilește drept obiectiv ca până în anul 2030, jumatate din totalul cadrelor ştiințifice, la toate disciplinele şi la toate nivelele sistemului ştiintific, să fie femei.

Rezultate:

 1. studiu de analiză și diagnoză a implicării femeilor din domeniul textile-confecții în mediul universitar si de cercetare;
 2. studiu de analiză și diagnoză a implicarii femeilor din sectorul textile-confecții în mediul de afaceri/ clustere;
 3. studiu privind promovarea participarii femeilor în cariera stiințifica din domeniul textile-confectii;
 4. 2 lucrari publicate în proceedings conferinte internaționale, 7 referate susținute la manifestari stiințifice, 2 postere.

Creșterea competitivității îintreprinderilor din textile – confecții și integrarea în clustere inovatoare – CLUSTEX

Contract nr. 26N/2016, Programul Nucleu 2009-2015 "Cercetarea-factor activ al inovării în industria de textile-pielărie CERTEXPEL", proiect–PN 163405 04
Obiectivul principal al proiectului a constat din dezvoltarea activității clusterelor inovatoare din industria de textile-confecții, prin elaborarea de direcții de acțiune strategice, cuprinzând soluții integrate de dezvoltare îi organizare flexibilă, prin elaborarea de analize, rapoarte și informări privind domeniul textil și privind entități precum clusterele și polii de competitivitate.
Totodată, proiectul a avut urmatoarele direcții de acțiune: interconectarea clusterelor pentru crearea de noi capacități industriale și noi competențe, atât la nivel național cât și european, promovarea inovării și a cooperării între clustere, internaționalizarea, susținerea activității clusterelor pentru accesarea de fonduri europene, prin dezvoltarea unui pachet de proiecte comune – Joint projects, în mod special în programe specifice clusterelor, dezvoltarea unui portal comun de colaborare al clusterelor din textile-confecții.

Scopul principal al proiectului a constat din susținerea competitivității clusterelor inovatoare din industria de textile-confecții, prin promovarea unei dezvoltări bazate pe inovare, realizarea unui climat de încredere și cooperare între membrii clusterelor, promovarea unui sistem relațional de instruire, informare, cooperare, atât între membrii clusterelor cât și între stakeholderii din sector, prin promovarea domeniului de textile-confecții și creșterea vizibilității textilelor românești pe piața națională și europeană, pentru a face față provocărilor în continuă schimbare datorate unei piețe dinamice și care traversează crize economice multiple.

Rezultate:

 1. Studiu privind industria de textile-confecții europeană - caracteristici, indicatori, tendințe de evoluție, strategii;
 2. Studiu privind industria de textile-confecții din România - caracteristici, indicatori economici, provocări, oportunități, obiective strategice;
 3. Studiu privind clusterele și polii de competitivitate din textile-confecții romțnești și internaționale, direcții de acțiune pentru creșterea competitivității;
 4. Portal al clusterelor și polilor de competitivitate din domeniul textile-confecții;
 5. Pachet de Joint projects în scopul accesării de programe specifice.

Gender, Science, Technology and Environment – GenderSTE

In cadrul proiectului , program COST Action TA 1201, consorțiul proiectului cuprinzând reprezentați ai mediului de cercetare, academic, ai mediului de afaceri și ai organizațiilor de femei din peste 30 de țări. Proiectul genderSTE are ca scop promovarea unei reprezentări echitabile a femeilor și o mai bună integrare a dimensiunii de gen țn cercetare și inovare.

Rezultate:

 1. Acțiuni de promovare a obiectivelor proiectului și a egalității de gen prin acțiuni de diseminare la un numar de peste 10 evenimente;
 2. Participare la Conferinta internațională EPWS (European Platform of Women Scientists) “New perspectives on Women Scientists Careers in Europe”.

ITA TEXCONF a coordonat în calitate de responsabil partener, proiectul cu titlul Dezvoltarea capacității de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare în cadrul institutelor și centrelor de cercetare aplicativă din România – implementarea unui model pilot pentru compartimentele de specialitate, contract nr. 10S/04.02.2015, finanțat în cadrul obiectivului specific „Dezvoltarea performanțelor activităților unităților de profil cercetare-dezvoltare” din cadrul Planului sectorial al Ministerului Educației și Cercetării Științifice - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare. Consorțiul acestui proiect este format din: Universitatea Politehnică din Bucuresti – UPB (coordonator), INCD pentru Mecatronica și Tehnica Masurarii - INCDMTM București, INCD pentru Textile și Pielărie – INCDTP București, INCD pentru Inginerie Electrică – ICPE - CA București, Centrul de Informare Tehnologică CIT IRECSON București, Asociația Română de Transfer Tehnologic și Inovare – ARoTT.

Scopul acestui proiect constă în realizarea unui model pilot pentru funcțiunile de transfer și valorificare a rezultatelor din cercetare și a expertizei stiințifice și tehnice a institutelor și a centrelor de cercetare aplicativă din țara noastră, în vederea implementării prin compartimente specializate din structura acestora.

Activitatea « ITA TEXCONF » se va axa pe următoarele direcții:

Pe termen scurt și mediu Pe termen lung
• incubarea de IMM-uri din domeniul textil și conexe; • creșterea gradului de valorificare al rezultatelor cercetărilor în domeniu;
• atragerea de finanțări prin proiecte; • promovarea și dezvoltarea unui sistem relațional de instruire, informare și promovare în sectorul textil;
• integrarea în clustere și poli de competitivitate; • integrarea structurilor inovative românești la nivel european;
• crearea de grupuri de interes și parteneriate în domeniu; • dezvoltarea de baze de date din domeniul textil;
• transfer tehnologic inovativ catre IMM-uri. • dezvoltarea unui sistem interactiv de promovare a conceptului de centru incubator.

Prin activitatea desfășurată « ITA TEXCONF » urmărește:

⊝ CONTACT

Pentru informaţii suplimentare sau despre modul în care firma dumneavoastră poate beneficia de serviciile incubatorului vă rugăm să ne contactaţi.
Persoana contact: Nedelcu Loreti - Director Incubator
Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri « ITA TEXCONF »
Strada Lucrețiu Pătrășcanu nr.16
Tel. 021-340.49.28
Fax: 021-340.55.15
E-mail: loreta.nedelcu@incdtp.ro