Acronim: STRATTON

Program 2 : Programul 2- Creşterea competitivitǎţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Subprogram 2.1: – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Tip proiect: Proiect experimental – demonstrativ

Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Numar contract: 729/2022

Parteneri
Coordonator Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP
Partener 1 Universitatea din Petroșani – UPET
Partener 2 Societatea CONDOR SA Bucuresti

Valoare proiect: 660.795 lei

Perioada de implementare: 21.06.2022 – 21.06.2024

Rezumat: În transportul maritim, riscurile care duc la dezastre pot fi: asociate mării și pericolelor acesteia, legate de starea navei și competența membrilor echipajului, de transportul produselor chimice periculoase, a deșeurilor nucleare sau pot fi datorate utilizării navelor și submarinelor cu propulsie nucleară sau echipate cu armament nuclear. Consecințele dezastrelor marine afectează mediul, sănătatea și economia.

Una dintre cele mai evidente forme de deteriorare a mediului acvatic este poluarea cu petrol. Deversările de petrol se pot datora eliberarii de țiței din cisterne, platforme offshore, platforme și puțuri de foraj, precum și deversării de produse petroliere și subproduse ale acestora. Proiectul STRATTON urmărește o abordare inovatoare și propune un model demonstrativ de unitate navala de intervenție rapidă realizată dintr-un compozit complex armat cu structura textilă țesută, cu caracteristici high-tech impuse de condițiile complexe de utilizare in mare deschisă, in scopul maximizării eficienței intervenției în caz de dezastre.

Unitatea navală de intervenție rapidă este utilizată atât pentru depozitarea pe verticală (la țărm) cat și pentru transportul pe orizontală a amestecului apa – hidrocarburi recuperat în caz de dezastre din habitatul acvatic (marin și de apa dulce).

Strategia STRATTON pentru realizarea unui model demonstrativ se va baza pe abordarea unei dezvotări incrementale. Experimențele complexe de laborator vor permite validarea modelului experimental – la sfarșitul proiectului – un nivel 4 de maturitate tehnologica (TRL4) pentru modelul demonstrativ și tehnologiile conexe. Cu alte cuvinte, gestionarea complexității prin maximizarea constrângerilor contextuale vor fi punctul de plecare pentru proiectul STRATTON.

OBICTIVELE SPECIFICE ALE PARTENERIATULUI

©2022 - INCDTP