Proiect: “Dispozitiv medical inovativ pentru medicina de urgență și operațională”

Acronim: CELLMATRIX

Program 2: Cresterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Subprogram 2.1: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Tip proiect: Proiect experimental – demonstrativ

Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Numar contract: 496/2020

Parteneri:

CO: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie, București;
P1: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”
P2: SC SANIMED SA

Valoare proiect:660.000 lei

Perioada de implementare: octombrie 2020-octombrie 2022 (24 luni)

Obiectiv:Proiectul CellMATRIX vizează dezvoltarea unui dispozitiv medical destinat asistării intervențiilor medico-chirurgicale de urgentă efectuate asupra arsurilor și plăgilor, utilizabil inclusiv în condițiile teatrelor de operațiuni militare.