Concept inovativ de proiectare personalizata a echipamentelor de protectie

PROGRAMUL DE FINANTARE: PN III /Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei  romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare, "Cecuri de inovare"

ACRONIM: CINEP
Contract finantare nr.: 154CI/2018

Data de incepere: 04.07.2018                       Data de finalizare: 31.12.2018
Adresa de web a Programului: https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare

Parteneri:

 

                      

 

 

 

Contractor - SC MATEI CONF GRUP SRL

 

Furnizor de servicii de cercetare  - INCDTP – Bucuresti

 

RESPONSABIL PROIECT: Dr.Ing. Sabina Olaru,sabina.olaru@certex.ro.

OBIECTIVUL GENERAL:

Cresterea competitivitatii si a calitatii produselor obtinute la nivelul societatii SC MATEI CONF GRUP SRL, prin introducerea conceptului inovativ de proiectare personalizata a echipamentelor de protectie, cu evidentierea avantajelor competitive, de la idee la realizarea prototipului sau produsului si testarea acestuia. .

 CONCEPT STIINTIFIC / ELEMENTE DE NOUTATE:

 • Introducerea scanarii tridimensionale a subiectului cu conformatie atipica si dimensiuni in afara standardelor de marimi de confectii (se introduce o noua aplicatie IT in confectionarea echipamentelor personalizate);
 • Analiza indicatorilor antropo-morfologici individuali necesari in proiectarea tiparelor personalizate;
 • Evaluarea corespondentei dimensionale prin stimularea in spatiul virtual si modelarea 3D a tiparelor pe corpul virtual;

 ETAPELE PROIECTULUI:

I          Etapa raport final (rezumat al Raportului tehnico-stiintific aferent etapei I si lista actualizata a publicatiilor)

II         Etapa raport de impact (rezumat al Raportului de impact aferent etapei II si lista actualizata a publicatiilor)

REZULTATE EXPLOATABILE:

 • Raport de cercetare privind rezultatele obtinute;
 • Protocoale de masurare a persoanelor selectate (subiectii de sex feminin), in vederea personalizarii echipamentelor de protectie;
 • Tiparele in format electronic a echipamentului de protectie personalizat, selectat de catre compania beneficiara SC MATEI CONF GRUP SRL;
 • Prototipul virtual al echipamentului de protectie personalizat, selectat de catre compania beneficiara SC MATEI CONF GRUP SRL;
 • Prototipul real al echipamentului de protectie personalizat, selectat de catre compania beneficiara SC MATEI CONF GRUP SRL;
 • Rapoarte de testare a purtabilitatii echipamentului de protectie personalizat;
 • Rapoarte de testare pentru analize fizico-mecanice si fizico-chimice in laboratoarele acreditate ale INCDTP;
 • Publicatii/comunicari stiintifice de diseminare a rezultatelor proiectului in reviste de specialitate sau la manifestari nationale/internationale (minim 2 articole/comunicari);