Program Nucleu 2023-2026

Cercetarea-dezvoltarea-inovarea multidisciplinară din domeniul textile-pielărie în avangarda provocărilor societale actuale - TEX-PEL-CHALLENGE 2026– Cod PN 23 26

Durata programului nucleu: 2023 – 2026

Scopul programului nucleu: Scopul programului nucleu TEX-PEL-CHALLENGE 2026 este de a genera, adapta, exploata şi valorifica cunoaşterea prin cercetare ştiinţifică multidisciplinară, de a identifica şi dezvolta soluţii tehnologice viabile la problemele majore ale industriei în domeniul textile–confecţii, pielărie-încălţăminte-bunuri de consum din cauciuc şi domeniilor conexe interdisciplinare (digitalizare, agricultură, mediu, schimbări climatice, bioeconomie, aeronautică etc.), pentru promovarea şi valorificarea produselor şi tehnologiilor de producţie inovatoare şi sustenabile ȋn toate domeniile economice, intensificarea acțiunilor de reducere a deșeurilor globale și a dioxidului de carbon, reducerii efectelor schimbărilor climatice (seceta pedologică, incendii de pădure), regenerării sustenabile a resurselor naturale, transformării deşeurilor în materiale funcţionale avansate.

Obiectivele programului nucleu:

Obiectiv 1: Materiale funcţionale avansate pentru sănătate, protecția şi îmbunătăţirea calităţii vieţii

Realizarea acestui obiectiv general va fi susținută prin următoarele obiective specfice:
OS.1.1 Dezvoltarea de produse textile funcţionale destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor în vârstă, realizate prin tehnologii inovatoare care integrează conceptul Safe-by-Design. Se vor dezvolta noi soluții tehnologice de acoperire a structurilor textile care conferă proprietăţi funcţionale/multifuncţionale (antibacteriene, antivirale, absorbante de miros, autocuraţare, aromaterapeutice şi de îngrijire a pielii), fundamentate pe criteriile de durabilitate și design ecologic atât în selecția agenţilor cu rol funcţional şi sinergic cât şi prin abordarea unor tehnologii inovative de funcţionalizare a materialelor textile (tehnologia „e-flow” cu nanobule, ultrasonare şi plasma sputtering RF). Noutate: Sinteza sustenabilă şi aplicarea pe materiale textile prin tehnologii inovatoare a nanomaterialelor compozite pe bază de NPs metalice nefuncţionalizate/ funcţionalizate cu compuşi bioactivi, în combinaţie cu NPs de oxizi metalici cu potenţial sinergic, polimeri cationici (naturali/sintetici) biodegradabili, cu eficacitate (>90%) împotriva unei game largi de agenţi patogeni; demonstrarea inovaţiilor tehnologice în prototipuri demonstrative şi validarea fezabilităţi şi impactului lor în domeniile selectate (protecţie şi stare de bine) (TRL 2-TRL6).
OS 1.2. Realizarea materialelor electroconductive prin metalizare multistrat pe baza tehnologiilor avansate (plasmă, magnetron sputtering, electroplacare galvanică, imprimare 3D, microunde, electrofilare) pentru senzori, actuatori, ecrane EM, termocuple şi supercapacitori şi a unor sisteme wearable pentru monitorizare medicală. Pentru imprimare şi electrofilare 3D, simulare, optimizare, analiza predictivă a datelor experimentale şi integrarea în sisteme IoT, precum și pentru monitorizare şi control de la distanţă vor fi utilizate instrumente specifice tehnologiei informației. Noutate: proiectarea și dezvoltarea prin tehnologii avansate de metalizare a materialor avansate pentru senzori biomedicali noninvazivi, actuatori, supercapacitori şi ecrane electromagnetice. Componentele textile electroconductive vor fi utilizate ca materiale termoelectrice pentru supercapacitori şi electrozi pentru actuatori/senzori cu utilizare în aplicaţii IoT (TRL 2-TRL 4).
OS 1.3. Dezvoltarea unor materiale biocompatibile de ultimă generaţie pentru medicina regenerativă sub formă de matrice dermică acelulară şi hidrogeluri, utilizând resurse naturale reziduale (subproduse: piele şi basică de sturion) şi a tehnologiei de obtinere a acestora. Biomaterialele vor parcurge toţi paşii de testare fizico-chimică, biologică, pre-clinică şi clinică pentru obţinerea certificatelor CE ca dispozitive medicale. Noutate: utilizarea ȋn premieră mondială a unei noi surse de colagen de origine marină (piele de sturion) pentru a obtine biomateriale, precum și a matricei dermice acelulare de origine marină. Mai mult decȃt atȃt, utilizarea acestor deșeuri în producția de produse cu valoare adăugată este o soluție promițătoare din punct de vedere ecologic și economic (TRL 2-TRL 7).
OS 1.4. Dezvoltarea de materiale compozite inteligente responsive la stres mecanic (tăiere, împuşcare etc.) şi a unui echipament inteligent de camuflare IR, dotat cu sistem autonom inovator pentru hemostază primară, pentru salvarea vieţii combatanţilor din zonele de conflict armat, cu sistem de declanșare automată la depistarea plăgii fără intervenția factorului uman, ce conţine un modul subvestimentar realizat din structuri textile cu proprietăţi conductive şi antibacteriene prin utilizarea de fire hibride si/sau substanţe active cu efect antibacterian. Noutate: realizare de structuri textile cu functionalităţi complexe prin combinarea caracteristicilor de conductivitate cu efectul antibacterian, proiectare CAD și simulare FEM a fenomenelor asociate detectării plăgii hemoragice și declanșării sistemului pentru oprirea procesului hemoragic, echipament inteligent format din: costum de camuflare în domeniul IR şi subvestimentar cu caracteristici de conductivitate si efect antibacterian dotat cu sistem de hemostază primară (TRL 2-TRL 4).

Obiectiv 2: Tehnologii și materiale inovatoare pentru redresarea şi creşterea sustenabilǎ a resurselor naturale terestre şi acvatice

Realizarea acestui obiectiv general va fi susținută prin următoarele obiective specifice:
OS 2.1. Obiectivul urmǎreşte o abordare radicalǎ a unor probleme societale curente şi propune realizarea unor modele funcţionale de sisteme modulare, utilizând inovaţii disruptive legate de procesele de proiectare şi dezvoltare a demonstratoarelor tehnologice, respectiv: 2 modulele aeriene colapsabile multirol pentru incendii şi secetǎ pedologicǎ, 2 mico-compozite tricomponente cu inocul microbian-substrat nutritiv-material de ranforsare; 1 sistem de recuperare din mediu acvatic a obiectelor cu potențial contaminant și cu impact negativ asupra biodiversității și a echilibrului ecosistemelor (TRL 2-TRL 5); 1 generator eolian de mare altitudine (TRL 2-TRL 7). Noutate: Se vor utiliza tehnologii digitale şi mecano-textile la care se vor redefini traiectoriile de proiectare-dezvoltare ȋn sensul obţinerii proprietǎţilor de autoadaptare şi capabilitǎţilor autonome, astfel ȋncât modelele funcţionale propuse sǎ rǎspundǎ cerinţelor operaţionale, concomitent cu maximizarea eficienţei pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Obiectiv 3: Tehnologii şi produse pentru economia circulară.

Obiectivul va fi operaționalizat prin:
OS 3.1. Realizarea de biocompozite pe bază de polimeri termoplastici şi deşeuri de fibre naturale funcţionalizate pentru dezvoltarea de produse cu proprietăţi avansate, compatibile pentru prelucrare prin tehnologii avansate de printare 3D şi compozite polimerice “verzi”, antimicrobiene, antitermice, compacte şi expandate cu termo-microcapsule pentru fabricarea garniturilor destinate reperelor din industria alimentară, medicală, militară, echipamente electro-casnice, încalţăminte de protecţie, repere auto etc. Noutate: Tehnologie de obtinere bio-compozite polimerice avansate derivate din deşeuri de fibre naturale şi carbonat de calciu obţinute din deşeuri alimentare (scoici) și deşeuri din construcţii (bentonite/marmură), cu rezistenţă la microbi, durată mare de utilizare la temperaturi ridicate, functionalizate prin silanizare (TRL 2-TRL7). OS 3.2. Realizarea de solutii sustenabile pentru reducerea/înlocuirea materialelor cu aport mare în amprentă de carbon utilizate în prelucrarea pieilor şi cu impact sensibil de mediu, prin abordarea unor materiale din resurse regenerabile. Noutate: soluţii de realizare a materialelor cu capacitate de pre-tanare/retanare de tipul carbohidraţilor în combinaţie cu extracte vegetale/ hidrolizate proteice neaditivate/aditivate din resurse regenerabile, ca alternativă la utilizarea sărurilor de crom (III), aldehidei glutarice, tananților cu conţinut de bisfenoli, răşinilor fenol-formaldehidice, polimerilor acrilici etc. şi obtinerea unor sortimente de piei cu proprietăţi standard şi biodegradabilitate avansată sau ca variantă tehnologică ȋnlocuitoare pentru utilizarea sărurilor de amoniu utilizate pentru decalcificarea pieilor, cu aport negativ la amprenta de carbon a pieilor finite (TRL 2-TRL7).

Lista proiectelor finantate ale programului nucleu in anul 2023

Planul Strategic INCDTP 2023-2026

Program Nucleu 2019-2022
Industria de textile-pielarie la orizontul 2022 - de la Traditie la Sustenabilitate si Multidisciplinaritate prin Cercetare-Dezvoltare-Inovare - TEX-PEL-VISION 2022 - Cod PN 1917

Durata programului nucleu: 2019 – 2022

Scopul programului nucleu: In corelare cu directiile si prioritatile de cercetare definite prin Strategia de Cercetare a INCDTP 2019-2022 si Planul de dezvoltare institutionala a INCDTP 2019-2022, scopul programului nucleu TEX-PEL-VISION 2022 consta in dezvoltarea si oferirea de solutii inovative, eficiente, la prioritatile de dezvoltare ale sectorului textile-pielarie, prin cresterea competentelor si consolidarea cercetarii stiintifice multidisciplinare in cadrul institutului, pentru promovarea produselor sustenabile, valorificarea resurselor de materii prime si subproduse conform principiilor economiei circulare, in scopul cresterii competitivitatii si inovarii atat a sectorului industrial cat si a domeniilor conexe.

Obiectivele programului nucleu:

Obiectiv 1: Eco-nanotehnologii si materiale avansate pentru domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la obiectivul specific OS 2. “ Sustinerea specializarii inteligente” si domeniul de specializare inteligenta “Eco-Nanotehnologii si Materiale avansate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directiile de cercetare “Textile tehnice si materiale polimerice avansate” si “Eco-tehnologii si protectia mediului” din Strategia INCDTP 2019-2022.

Obiectiv 2: Echipamente si sisteme avansate pentru protectie, spatiu si securitate

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de specializare inteligenta "Tehnologia Informatiei, Spatiu si Securitate" din Strategia Nationala CDI 2014-2020 precum si la directia de cercetare "Textile pentru domenii speciale" din Strategia INCDTP 2019-2022.

Obiectiv 3: Textile si biomateriale cu aplicatii pentru sanatate si imbunatatirea calitatii vietii

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de prioritate publica "Sanatate" din Strategia Nationala CDI 2014-2020 precum si la directiile de cercetare "Biomateriale si dispozitive medicale invazive si non-invazive" si "Materiale avansate textile si din piele pentru cresterea calitatii vietii" din Strategia INCDTP 2019-2022. Totodata se raspunde obiectivului specific OS 3. "Concentrarea unei parti importante a activitatilor CDI pe probleme societale", activitatea de cercetare din TEX-PEL-VISION 2022 punand in centrul atentiei omul si cresterea calitatii vietii si a sanatatii acestuia.

Obiectiv 4: Tehnici de evaluare, masurare si control pentru domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la cerintele de crestere continua a calitatii produselor, imperativ nemijlocit pentru cresterea competitivitatii sectorului textile-pielarie, cat si la obiectivul "OG1. Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare" din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directia de cercetare "Materiale avansate (textile si din piele) pentru cresterea calitatii vietii" din Strategia INCDTP pentru perioada 2019-2022.

Obiectiv 5: Cercetari avansate pentru patrimoniul cultural

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de prioritate publica pentru actualul ciclu strategic "Patrimoniu si Identitate culturala" din Strategia Nationala CDI 2014-2020 precum si la directia de cercetare "cercetari avansate pentru partimoniul cultural" din Strategia INCDTP 2019-2022.

Strategia de Cercetare a INCDTP 2019-2022 va fi actualizata si completata in corelare cu directiile strategiei nationale 2021-2027.

Lista proiectelor finantate ale programului nucleu in anul 2022

Lista proiectelor finantate ale programului nucleu in anul 2021

Lista proiectelor finantate ale programului nucleu in anul 2020

Lista proiectelor finantate ale programului nucleu in anul 2019

STRATEGIA DE CERCETARE INCDTP 2019 - 2022

Plan de Dezvoltare Institutionala INCDTP 2019 - 2022

Raport anual de activitate privind desfasurarea programului nucleu pe anul 2021

Raport anual de activitate privind desfasurarea programului nucleu pe anul 2019

Raport anual de activitate privind desfasurarea programului nucleu pe anul 2020

Date preliminare privind desfasurarea programului nucleu 2019-2022


Program Nucleu 2018
Cercetarea stiintifica din domeniul textile-pielarie la orizontul anului 2020-multidisciplinaritate, convergenta, valorificare si inovare - TEX-PEL-2020 – Cod PN 18 23

Durata programului nucleu: 16.03.2018 – 10.12.2018

Scopul programului nucleu: In corelare cu directiile si prioritatile de cercetare definite prin Strategia de Cercetare a INCDTP 2015-2020 si Planul de dezvoltare institutionala a INCDTP 2016-2020, scopul programului nucleu TEX-PEL-2020 consta in consolidarea cercetarii stiintifice in domeniul textile-pielarie, cu potential de specializare inteligenta, prin dezvoltarea de tehnologii noi si emergente, promovarea produselor sustenabile, valorificarea resurselor energetice, de materii prime si subproduse conform principiilor economiei circulare, in scopul cresterii competitivitatii si inovarii in sectorul industrial si in domenii conexe.

Obiectivele programului nucleu:

Obiectiv 1: Eco-nanotehnologii si materiale avansate pentru domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la obiectivul specific OS 2. “Sustinerea specializarii inteligente” si domeniul de specializare inteligenta “Eco-Nanotehnologii si Materiale avansate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directiile de cercetare “Textile tehnice si materiale polimerice avansate” si “Eco-tehnologii si protectia mediului” din Strategia INCDTP 2015-2020.

Obiectiv 2: Textile si biomateriale cu aplicatii pentru sanatate si imbunatatirea calitatii vietii

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de prioritate publica “Sanatate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directiile de cercetare “Biomateriale si dispozitive medicale invazive si non-invazive” si “Materiale avansate textile si din piele pentru cresterea calitatii vietii” din Strategia INCDTP 2015-2020. Totodata se raspunde obiectivului specific OS 3. „Concentrarea unei parti importante a activitatilor CDI pe probleme societale”, activitatea de cercetare din programul TEX-PEL-2020 punand in centrul atentiei omul, cresterea calitatii vietii si a sanatatii acestuia.

Obiectiv 3: Echipamente si sisteme avansate pentru protectie, spatiu si securitate

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de specializare inteligenta “Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directia de cercetare “Textile pentru domenii speciale” din Strategia INCDTP 2015-2020.

Obiectiv 4: Tehnici de evaluare, masurare si control pentru domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la cerintele de crestere continua a calitatii produselor, imperativ nemijlocit pentru cresterea competitivitatii sectorului textile-pielarie.

Lista proiectelor finantate ale programului nucleu

Raport final (anual) de activitate privind desfasurarea programului nucleu 2018


Program Nucleu 2016-2017
Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru cresterea competitivitatii industriei textile-pielarie si a domeniilor conexe – INOVA-TEX-PEL – Cod PN 16 34

Durata programului nucleu: 2 ani (2016 - 2017)

Scopul programului nucleu: In corelare cu directiile si prioritatile de cercetare definite prin Strategia de Cercetare a INCDTP 2015-2020 si Planul de dezvoltare institutionala a INCDTP 2016-2020, scopul programului nucleu INOVA-TEX-PEL consta din sprijinirea relansarii si cresterii competitivitatii si inovarii unitatilor economice cu profil textile-confectii si pielarie-incaltaminte intr-un mod sustenabil, prin abordarea de proiecte de CDI interdisciplinare si multisectoriale, adaptate cerintelor pietii, care vizeaza cresterea semnificativa a nivelului de performanta si calitate a produselor, tehnologiilor sau serviciilor realizate si/sau aplicate in mediul economic.

Obiectivele programului nucleu:

Obiectiv 1: Eco-nanotehnologii si materiale avansate pentru domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la obiectivul specific OS2. “Sustinerea specializarii inteligente” si domeniul de specializare inteligenta “Eco-Nanotehnologii si Materiale avansate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directiile de cercetare “Textile tehnice si materiale polimerice avansate” si “Eco-tehnologii si protectia mediului” din Strategia INCDTP 2015-2020.

Obiectiv 2: Textile si biomateriale cu aplicatii pentru sanatate si imbunatatirea calitatii vietii

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de prioritate publica “Sanatate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directiile de cercetare “Biomateriale si dispozitive medicale invazive si non-invazive” si “Materiale avansate textile si din piele pentru cresterea calitatii vietii” din Strategia INCDTP 2015-2020. Totodata se raspunde obiectivului specific OS3. „Concentrarea unei parti importante a activitatilor CDI pe probleme societale”, activitatea de cercetare din INOVA-TEX-PEL punand in centrul atentiei omul si cresterea calitatii vietii si a sanatatii acestuia.

Obiectiv 3: Echipamente si sisteme avansate pentru protectie, spatiu si securitate

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de specializare inteligenta “Tehnologia Informatiei, Spatiu si Securitate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directia de cercetare “Textile pentru domenii speciale” din Strategia INCDTP 2015-2020.

Obiectiv 4: Tehnici de evaluare, masurare si control pentru domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la cerintele de crestere continua a calitatii produselor, imperativ nemijlocit pentru cresterea competitivitatii sectorului textile-pielarie.

Obiectiv 5: Tehnologii informatice si managementul dezvoltarii durabile in domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la cerintele de dezvoltare durabila si sustenabila a sectorului textile-pielarie, urmarindu-se cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare.

Lista proiectelor componente ale programului nucleu

Rezultatele obtinute in perioada 2016-2017 se regasesc in cadrul Rapoartelor anuale de activitate.

Raportul anual de activitate privind desfasurarea programului nucleu pe anul 2016

Raportul anual de activitate privind desfasurarea programului nucleu pe anul 2017

Raportul final de activitate privind desfasurarea programului nucleu 2016-2017Program Nucleu 2009-2015
Cercetarea – factor activ al inovarii in industria de textile-pielarie – CERTEXPEL – Cod PN 09 10

Raport sintetic de activitate 2009-2015

Raport Nucleu INCDTP 2015

Raport Nucleu INCDTP 2014

Raport Nucleu INCDTP 2013

Raport Nucleu INCDTP 2012

Raport Nucleu INCDTP 2011

Raport Nucleu INCDTP 2010

Raport Nucleu INCDTP 2009

Programul Nucleu CERCETAREA – FACTOR ACTIV AL INOVARII IN INDUSTRIA DE TEXTILE-PIELARIE CERTEXPEL