I.N.C.D.T.P.


Afirmandu-se ca operator activ si dinamic pe piata cercetarii nationale si europene, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti promoveaza si dezvolta activitati de cercetare aplicativa multidisciplinara in domeniul industriei textile-confectii si pielarie-incaltaminte-bunuri de consum din cauciuc, pentru agentii economici din sector si pentru alte diverse domenii conexe.

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti este singurul institut national de cercetare-dezvoltare pentru aceste domenii industriale din Romania si functioneaza in baza HG nr. 1304/1996, modificata si completata prin HG nr. 1463/2004 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare, a Legii nr. 324 din 08.07.2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, modificata si completata de OG 6/2011.

Industria de textile-confectii si pielarie-incaltaminte aflata in continua evolutie si schimbari profunde pe plan national si european creaza multiple oportunitati pentru indeplinirea misiunii INCDTP, avand ca puncte de reper directiile strategice de dezvoltare stabilite prin Strategia Nationala CDI 2014-2020, Platforma Tehnologica Europeana pentru Viitorul Textilelor si Confectiilor, Planul de Dezvoltare Institutionala 2019-2022 si Strategia CDI 2019-2022.

Misiunea declarata a INCDTP Bucuresti este de a se dezvolta ca un institut competitiv pe plan national si european/mondial prin activitati de cercetare-dezvoltare de inalt nivel stiintific si multidisciplinare in domeniul textile - confectii si pielarie - incaltaminte - bunuri de consum din cauciuc, pentru agentii economici din sector si pentru alte domenii conexe.

Activitatea de cercetare a INCDTP se concentreaza pe urmatoarele domenii stiintifice, in corelare cu domeniile de specializare inteligenta si prioritate publica stabilite prin Strategia Nationala CDI 2014-2020:

● Biotehnologii si biomateriale pentru agricultura si alte aplicatii industriale obtinute prin recuperarea si valorificarea subproduselor/deseurilor din industria de textile-pielarie in conformitate cu principiile economiei circulare;

● Textile pentru domenii speciale, echipamente individuale de protectie pentru medii cu grade diferite de risc: proiectare si prototipare rapida, productie digitala si virtuala, instrumente de modelare, simulare si prezentare, pentru textile speciale, parasute, parapante; textile inovative pentru industria aeronautica, navala, echipamente individuale de protectie cu utilizare duala;

● Energie, mediu si schimbari climatice: tehnologii ecologice de productie si depoluare, re-cycling, up-cycling pentru limitarea poluarii mediului;

● Eco-nano-tehnologii si materiale avansate pentru sanatate si domenii conexe; materiale avansate textile, din piele, materiale polimerice cu utilizare tehnica, nanomateriale;

● Dispozitive medicale textile, biomateriale medicale colagenice, articole textile si din piele sau blana destinate imbunatatirii starii de sanatate si a calitatii vietii;

● Confectii textile si incaltaminte personalizate, cercetari antropometrice, co-design si simulare virtuala, cercetare stiintifica in designul de produs si proces creativ in domeniul textile-pielarie: surface design, fashion design, footwear design, management design;

● Evaluarea starii de degradare, materiale si proceduri de investigare/intretinere pentru conservare (activa si preventiva) si restaurare a obiectelor de patrimoniu istoric si cultural din piele, pergament si textile.

De asemenea, INCDTP desfasoara activitati conexe, care vin in sprijinul activitatii principale de cercetare:

● transfer tehnologic si valorizare a rezultatelor obtinute in cercetare prin statiile pilot experimentale;

● consultanta si asistenta tehnica, servicii de testare materii prime si produse textile(va rugam sa utilizati urmatoarele adrese de email: office@incdtp.ro, loreta.nedelcu@incdtp.ro), servicii de testare si investigare de laborator pentru agentii economici din sectorul textile-pielarie prin 2 laboratoare acreditate RENAR;

● editare si publicare reviste stiintifice, prin editura proprie CERTEX: revistele stiintifice Industria Textila, cotata ISI Thomson Reuters, www.revistaindustriatextila.ro, si Revista de Pielarie si Incaltaminte, recunoscuta CNCS in Categoria B+, la pozitia 281/2010, cod CNCSIS 565, www.revistapielarieincaltaminte.ro;

● activitate de standardizare prin participarea la 5 comitete tehnice: CT 103 - ”Textile”, CT 102 – ”Piei, inlocuitori de piele si confectii”, CT 108 - “Materiale plastice si cauciuc, metode de analiza si produse”, CT 324 - ”Pardoseli si materiale pentru pardoseli si pereti”; CT 383 – “Managementul inovarii”;

● activitate de training, formare profesionala. - institutul este autorizat ca furnizor de formare profesionala incepand cu anul 2010.

Identitatea INCDTP, capabil sa acopere cercetari de avangarda, se defineste ca o legatura intre cercetare si transfer tehnologic, stimuland parteneriatele cu agentii economici de profil, pe plan national si european, cu impact asupra cresterii competitivitatii si capacitatii de inovare tehnologica a acestora, prin produse multifunctionale, tehnologii avansate si servicii.
Eforturile conjugate ale intregii echipe de cercetare coroborate cu aplicarea unui management modern, performant, orientat spre excelenta stiintifica, inovare organizationala, competitivitate si transfer tehnologic, vor conduce la atingerea viziunii INCDTP:

„In 2022 INCDTP va deveni un centru de cercetare de anvergura internationala, prin parteneriate public-private, excelenta in cercetare, cultura inovarii, mobilizand o masa critica de cercetatori si contribuind la o industrie mai competitiva”.

Carieră / Resurse umane

Strategia manageriala a INCDTP considera Resursa Umana potentialul cel mai valoros de care dispune institutul. De aceea dezvoltarea resursei umane si asigurarea masei critice de specialisti constitue o directie strategica prioritara pentru perioada 2016 - 2020.
Mai multe detalii privind structura de personal, oportunitatile de formare profesionala si de dezvoltare a carierei le gasiti aici.

Infrastructura de cercetare

Investind in infrastructura de cercetare, INCDTP isi stabileste ca obiectiv cresterea volumului de activitate si a productivitatii pe termen lung, aceasta urmand sa contribuie la consolidarea si dezvoltarea activitatii de cercetare si a potentialului stiintific, a vizibilitatii si promovarii institutului ca operator dinamic pe piata cercetarii nationale si europene. Mai multe detalii privind infrastuctura de cercetare si facilitatile oferite de aceasta gasiti aici.

Recunoaștere Științifică

Vizibilitatea institutionala este garantata prin premii si medalii obtinute in regim competitiv, prin participarea personalului CDI la saloane de inventii, produse si tehnologii noi, targuri, expozitii, manifestari stiintifice specializate organizate la nivel national si international. Mai multe detalii aici.

BOARD

Conducerea I.N.C.D.T.P. este asigurată de către: Consiliul de Administraţie; Comitetul de Direcţie; Directorul General. Mai multe detalii aici.
Structura organizatorica a I.N.C.D.T.P. o gasiti aici.

Documente Strategice

Activitatea I.N.C.D.T.P. este reglementata de urmatoarele documente strategice:

Documente Strategice
x
Acest site nu foloseste cookies si nu prelucreaza date cu caracter personal. Mai mult. De acord