Consiliul de Administratie

Doamna Pyerina Carmen Ghituleasa
Presedinte - Director General al INCDTP
Doamna Alexandra Gabriela Ene
Vicepresedinte - Presedinte al Consiliului Stiintific al INCDTP
Doamna Roxana Apreutesei
Membru - Reprezentant al Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
-
Membru - Reprezentant al Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
Doamna Nicoleta Bobirca
Membru - Reprezentant al Ministerului Finantelor Publice
Doamna Irina Bogdan
Membru - Reprezentant al Ministerului Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Domnul Horia Iovu
Membru - Specialist, Profesor Universitatea Politehnica Bucuresti
Doamna Floarea Bumbas
Invitat permanent, Lider Sindicat reprezentativ
Doamna Aurelia Mihaela Capraroiu
Invitat permanent, Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal
Domnul Radu Iulian Popescu
Secretar


Consiliul Stiintific:

Dr.ing. Alexandra Ene - Cercetator stiintific grad I
Presedinte
Dr.ing. Pyerina Carmen Ghituleasa - Cercetator stiintific grad I
Vicepresedinte
Dr.ing. Alina Popescu - Cercetator stiintific grad I
Membru - Director Stiintific
Dr.chim. Gheorghe Coara - Cercetator Stiintific grad I
Membru
Dr.ing. Carmen Mihai - Cercetator Stiintific grad I
Membru
Dr.ing. Carmen Gaidau - Cercetator Stiintific grad I
Membru
Dr.ing. Elena Badea - Cercetator Stiintific grad I
Membru
Dr.dsg. Marlena Pop - Cercetator Stiintific grad I
Membru
Dr.fiz. Gabriel Zainescu - Cercetator Stiintific grad I
Membru
Dr.ing. Sabina Olaru – Cercetator Stiintific grad II
Membru
Dr.ing. Daniela Stelescu – Cercetator Stiintific grad I
Membru
Drd.ing. Adrian Salistean – Cercetator Stiintific grad III
Membru
Dr.ing. Laura Chirila – Cercetator Stiintific grad III
Membru
Ing. Doina Toma – Cercetator Stiintific grad III
Membru
Dr.ing. Raluca Maria Aileni – Cercetator Stiintific grad III
Membru
Dr.ing. Laurentia Alexandrescu – Cercetator Stiintific grad I
Membru supleant
Dr.ing. Lucretia Miu - Cercetator Stiintific grad I
Membru supleant
Dr.ing. Ana Maria Vasilescu - Cercetator Stiintific grad I
Membru supleant
Dr.ing. Angela Dorogan - Cercetator Stiintific grad II
Membru supleant
Dr.ing. Ion Razvan Radulescu - Cercetator Stiintific grad III
Membru supleant
Ing. Radu Popescu - Cercetator Stiintific grad III
Membru supleant
Ing. Alina Florentina Vladu
Secretar


Comitetul de Directie:

Dr.ing. Pyerina Carmen Ghituleasa
Presedinte - Director General al INCDTP
Dr.chim. Gheorghe Coara
Membru - Director Sucursala ICPI Interimar
Dr.ing. Alina Popescu
Membru - Director Stiintific
Ec. Madalina Stanciu
Membru - Director Economic
Dr.ing. Laurentia Alexandrescu
Membru - Secretar Stiintific
Ec. Ioana Pivniceru
Membru - Contabil Sef
Ing. Radu Popescu
Membru - Sef Birou Monitorizare CDI
Ing. Loreti Nedelcu
Membru - Director ITA TEXCONF
C.j.def. Aurelia Mihaela Capraroiu
Membru - Consilier Juridic / Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal
Jurist Silviu Burdusel
Membru - Expert Achizitii Publice
Dr.ing. Alexandra Gabriela Ene
Invitat permanent - Presedinte Consiliu Stiintific
Monika Vinczi
Invitat permanent - Auditor intern
Lider sindicat reprezentativ
Invitat permanent
Ec. Elena Vancea
Secretar


*Structura Comitetului de Directie este stabilita in temeiul art.20 din Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie - INCDTP Bucuresti din 09.09.2004, aprobat prin Hotararea nr. 1463/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie - INCDTP Bucuresti.