Departament Cercetare Pielarie

Prezentare generala:
Departamentul de Cercetare Pielarie este ancorat in pastrarea traditiei europene a industriei de pielarie si incaltaminte, recunoscuta ca lider mondial in materie de ecologie si durabilitate si avand un rol cheie la nivelul pietei globale (25% din productia globala ).
Ariile tematice de cercetare abordate in 2020 se aliniaza obiectivelor europene privind rolul de interfata intre industria de pielarie, agricultura si societate, prin:
i) realizarea de materiale inteligente care sa reduca impactul ecologic si sa creasca competitivitatea industriei de pielarie,
ii) valorificarea superioara a subproduselor proteice intr-o economie circulara, cu impact neutru asupra mediului si
iii) crearea de noi metode de investigare si conservare a obiectelor de patrimoniu din piele si pergament, ca vector de transmitere in timp a mesajelor culturale reprezentative.

Rezultatele cercetarilor vin in intampinarea cerintelor industriei, agriculturii si patrimoniului cultural privind realizarea de alternative ecologice cu impact neutru de mediu, obtinerea de materiale durabile, inteligente si care sa contribuie la protectia mediului, consumatorilor si valorilor culturale.
Reglementarile care influenteaza evolutia industriei de pielarie se refera la poluare (Reglementarea REACH (1907/2006), Directiva 96/61/EC privind Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii), ecoetichetari voluntare privind amprenta de carbon (Carbon Footprint, ISO 14025) si nenocivitatea articolelor de piele (OEKO-TEX®, LEATHER STANDARD) sau certificarea produselor chimice fara continut de compusi nocivi (øZHMC), care conduc la cresterea competitivitatii, implica o continua inovare a materialelor chimice, a proceselor si o performanta inalta in evaluarea substantelor cu potential periculos.

Ariile de expertiza ale Departamentului de Cercetare Pielarie se structureaza in cadrul a trei tematici de cercetare:
Materiale avansate, nanomateriale si tehnologii inteligente pentru industria de pielarie, cu rezultate in aplicarea materialelor noi (tananti organici si organo-metalici din resurse regenerabile, piei tabacite fara saruri de crom, reciclabile), a nanomaterialelor (nanocompozite pe baza de nano dioxid de titan, dioxid de siliciu, nano Ag, nano Cu, oxid de grafena, cu activitate fotocatalitica in domeniul UV si vizibil si cu proprietati antimicrobiene si fotocatalitice) si tehnologii inteligente (inclusiv neconventionale cu utilizarea radiatiei gama, plasmei, electrospreiere) pentru obtinerea pieilor cu proprietati biocide, de autocuratare si cu impact ecologic asupra mediului si consumatorilor.
► Biomateriale pe baza de proteine si extracte vegetale pentru aplicatii in industrie, agricultura si alte domenii, cu realizari privind tehnologii avansate si aditivi pentru procesarea pieilor si pentru alte aplicatii: fertilizatori foliari, agenti de stimulare a cresterii, nutritiei si tratarii plantelor si semintelor, nanostructuri proteice cu proprietati bioactive, tananti vegetali din resurse alternative, auxiliari proteici si pe baza de extracte de plante pentru prelucrarea pieilor si blanurilor.
► Studiul, caracterizarea si diagnosticarea materialelor de patrimoniu din piele, pergament si lemn, cu rezultate privind elaborarea protocoalelor de evaluare a stadiului de degradare, a mecanismelor de deteriorare, metodelor de preventie si conservare, elaborare de software dedicate monitorizarii ambientale sau achizitiei de date privind comportarea la incercari hidrodinamice, abordarea unor tehnici inovative de curatare si conservare, elaborarea de materiale noi din piele si pergament si a agentilor de emoliere si conservare a obiectelor de patrimoniu sau destinate industriilor creative.

Expertiza departamentului a fost valorificata prin servicii de consultanta, transfer tehnologic, asistenta tehnica, activitati de diseminare si educatie pentru:
● evaluarea materialelor noi vegetale privind capacitatea tananta, care sta la baza proiectarii de materiale ecologice noi;
● realizarea de piei antimicrobiene pentru incaltaminte medicala;
● realizarea de pergamente pentru uz ecleziastic si pentru industrii creative;
● realizarea de piei pentru legatorie de carte de patrimoniu;
● transfer tehnologic pentru realizarea de piei wet-white pentru industria de automobile;
● transfer tehnologic privind realizarea de aditivi proteici pentru tratarea semintelor de rapita;
● mentorat in cadrul European Project Semester (UPB);
● mentorat postdoctoranzi, Fondul Social European, Educaţie şi competenţe (UPB).

Facilitati de cercetare si infrastructura: Leather Research Department

Proiecte derulate in 2020: 22 de proiecte prezentate in continuare:
Tehnologii inovative pentru realizarea de sortimente de piei cu proprietati avansate, in concordanta cu principiile economiei circulare (CREATIV_PIEL), NUCLEU, 16N/08.02.2019/Ad.8 si 9/2020, PN 19 17 01 02, 3.01.2020-9.12.2020.
● Sistem integrat pentru analiza, diagnosticul si conservarea operelor de arta moderna si contemporana (Mnemo ART), NUCLEU, 16N/08.02.2019/Ad.8 si 9/2020, PN 19 17 05 01, 3.01.2020--15.06.2020.
● Materiale și tehnologii inovatoare pentru fabricarea sustenabila de piele naturala pentru tapiterie auto, InSuLA, Cooperare Europeana si Internationala - Subprogram 3.2- Orizont 2020 ERANET COFUND-MANUNET, contract 37, 01.05.2018-30.10.2020.
●Noi strategii de reciclare a deseurilor de la extractia uleiului de masline (turte umede) pentru aplicare in industria de pielarie, OLIPO, Cooperare Europeana si Internationala - Subprogram 3.2- Orizont 2020 ERANET COFUND-MANUNET, contract 144, 18.03.2020-8.03.2023.
● Nou tratament pentru seminte de rapita, pe baza de hidrolizat de colagen, pentru a mari rezistenta la seceta la rasarirea plantelor de rapita, PNIII- Cooperare Europeana si Internationala, COLL-RAPE, PN-III P3-3.5-EUK-2016, contract 93, 09.08.2017-08.08.2020.
● Ingrasaminte foliare inovative obtinute din subproduse proteice, utilizate in cultura porumbului, PNIII- Cooperare Europeana si Internationala, E!12610 FERTI-MAIZE, contrat 127, 1.01.2020-31.12.2026.
● Materiale pe baza de cheratina si collagen din resurse regenerabile pentru prelucrarea pielii in cadrul economiei circulare, PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0175 Eureka! 13559 KER_COL_CE, contract 187, 2020-2026.
●Tehnologie de obținere a pansamentelor medicale antimicrobiene non-active, inovative prin valorificarea bioresurselor indigene, PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0237, Eureka! 13429 NonActivPans, contract 219, 2020-2026.
●Implementarea si exploatarea rezultatelor cercetarii stiintifice in practica restaurarii si conservarii bunurilor culturale, IMPLEMENT, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0878, contract 55, 01.03.2018-31.08.2020.
● Program interinstitutional pentru dezvoltarea de solutii avansate pe baza de eco-nanotehnologii pentru tratamente multifunctionale ale materialelor textile si din piele, PHYSforTeL, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0743, contract 44, 01.03.2018-31.08.2020.
● Dezvoltarea performantei institutionale si cresterea excelentei in activitatea CDI a INCDTP, 4PERFORM-TEX-PEL, PNCDI III-1- 1.2, 16.10.2018-29.11.2020.
● Algorithm for valorification of entomological and leather residues in multivalent systems for skin tissue regeneration, PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0655, BIOTEHKER, contract 5PTE, 1.06.2020-1.06.2022.
● Proiect postdoctoral „Sinteza si caracterizare de nanoparticule de cheratina functionalizate cu extracte vegetale”, in cadrul programului “Sisteme de invatare bazate pe munca prin burse de antreprenor pentru postdoctoranzi-SIMBA”, (UPB), SMIS 124705, 10.07.2019-9.01.2021.
● 9 proiecte pentru premierea rezultatelor cercetarii: PN-III-P1-1.1-PRECISI2020-46573, PN-III-P1-1.1-PRECISI2020-47016, PN-III-P1-1.1-PRECISI2020-46524, PN-III-P1-1.1-PRECISI-2020-46668, PN-III-P1-1.1-PRECISI-2020-47388, PN-III-P1-1.1-PRECISI-2020-47284, PN-III-P1-1.1- PRECISI-2020- 44279, PN-III-P1-1.1- PRECISI-2020- 46603, PN-III-P1-1.1- PRECBVT-2020- 2558.


Din Figura 1 se poate observa ca in anul 2020 valoarea totala a proiectelor a crescut cu 34,1%, iar ponderea proiectelor Nucleu din valoarea totala, a scazut de la 51,8% la 33%, ceea ce atesta performata Departamentului de Cercetare Pielarie in competitiile de proiecte de cercetare. De asemenea, se remarca o pondere de 50% proiecte internationale din totalul proiectelor de cercetare, 9 proiecte de premiere si un proiect pentru mentorat doctoranzi. Departamentul Cercetare a realizat si doua comenzi directe internationale, valorificare a rezultatelor cercetarilor in valoare de 22898 lei.

Activitatea stiintifica derulata in 2019: Rezultatele activitatii stiintifice derulate in 2020 sunt concretizate in: 7 articole publicate in reviste indexate ISI cu factor de impact cumulat de 42,714 (FI=3.051/articol fata de 2,7/articol in 2019), 13 lucrari indexate BDI, 14 lucrari publicate in volumelele conferintelor, 2 capitole de cartei, 228 citari in web of science si 64 citari in BDI, 2 cereri de brevete si 3 brevete acordate si 10 premii.

Echipa de cercetare:
Echipa de cercetare a Departamentului de Cercetare Pielarie (Figura 2) este formata din 18 persoane, din care 15 sunt atestate in cercetare, iar 10 sunt doctori in domeniul ingineriei chimice. Structura resursei umane este formata din 6 persoane atestate CS I, 4 persoane atestate CS III (toti doctori), 1 persoana atestata CS, 4 tineri cercetatori atestati ACS (3 doctoranzi din 2020) si 3 tehnicieni.

Cadrul relational la nivel national si international este demonstrat prin numarul de parteneriate strategice incheiate cu:
Universitati si institutii publice din Romania: Universitatea din Bucuresti, Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”, Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea “Dunărea de Jos” Galati.
● Institute de cercetare din Romania: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni”, Institutul National al Patrimoniului, Universitatea de Arta si Design Cluj.
● Parteneri industriali din Romania: SC Pielorex SA, SC Probstdorfer Saatzucht Romania SRL, Oscar Print SRL, Manufactura Com Ana SRL, SC Taro Comimpex SRL, SC Biotehnos SA, SC SPD Star SRL.
● Universitati si centre de cercetari din strainatate: University of Turin Italia, Łukasiewicz Research Network-Leather Industry Institute Lodz Poland-, Xi’an University RP China, Science and Technology Department of Sichuan Province, Tomas Bata University in Zlin.
● Parteneri industriali din strainatate: Smit&Zoon Olanda, ISA TAN TEC Limited Macau, Pestila Sp. Z.o.o.Polonia, Metec Network srl Italia, Kemia Tau Italia, Kazlıçeşme Deri Ürünleri Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti. Turcia, Kortan Spol sro. Republica Ceha.


Perspective si directii de cercetare vizate:
Domeniile de perspectiva care vor fi abordate au in vedere obiectivele programului Horizon Europe privind economia circulara, tehnologii si materiale care sa asigure neutralitatea de mediu si competitivitate industriei de pielarie, materiale si tehnologii pentru industria creativa, conservarea patrimoniului prin digitalizare, tehnici neconventionale cu impact de mediu favorabil si care contribuie la reducerea poluarii si a schimbarilor climatice, valorificarea subproduselor organice si reintegrarea in circuitul agricol, cu impact favorabil asupra alimentelor si consumatorilor etc.

Persoana de contact:
Dr. ing. Carmen Gaidau
Sef Departament Cercetare Pielarie
e-mail: carmen.gaidau@icpi.ro