Departamentul Cercetare Incercari, Control Calitate - Laboratorul Incercari, Control Calitate

Prezentare generala:
In cadrul Sucursalei ICPI a INCDTP, alaturi de departamentele de cercetare tehnologica isi desfasoara activitatea si Departamentul Cercetare Incercari, Control Calitate – Laboratorul Incercari, Control Calitate, care are drept scop:
• oferirea de raspunsuri rapide pentru activitatea de cercetare prin efectuarea incercarilor fizico – chimice, fizico – mecanice, biochimice si microbiologice ale produselor rezultate precum si ale materiilor prime si produselor auxiliare folosite in experimentari;
• testari si expertize ale produselor agentilor economici din domeniul pielarie, incaltaminte, marochinerie si cauciuc.
Laboratorul a obtinut reacreditarea RENAR, in 2017, conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 (Certificat acreditare nr. L I 1128/10.04.2017) pentru un numar de 31 de incercari acreditate pe o perioada de 4 ani. Anual, laboratorul are audit de supraveghere iar pe 17 mai 2018 a avut loc supravegherea RENAR care s-a incheiat fara neconformitati. Pe langa incercarile acreditate RENAR, Laboratorul Incercari, Control Calitate realizeaza si 46 de incercari neacreditate pentru activitatea de cercetare desfasurata in ICPI.

Aria de expertiza a Departamentului cuprinde urmatoarele:
• validare noi metode de investigatii;
• incercari fizico - chimice pentru sectorul pielarie – blanarie, (pentru piei finite si semifabricate pe operatiile procesului tehnologic, materiale auxiliare: materiale de tabacire/retabacire, tananti, coloranti, uleiuri, pigmenti) etc;
• incercari fizico – mecanice pentru incaltaminte si materiale componente (fete, captuseala, brant, talpa din piele) etc;
• incercari fizico – mecanice pentru adezivi utilizati in confectia incaltamintei;
• incercari fizico – mecanice pentru talpi si incaltaminte de cauciuc;
• incercari fizico – chimice pentru materii prime si materiale auxiliare pentru talpi si incaltaminte de cauciuc;
• incercari fizico - chimice pentru ape reziduale din tabacarii;
• incercari instrumentale - cromatografie in faza lichida si gazoasa cuplata cu spectrometru de masa pentru determinare coloranti azoici, pentaclofenol si formaldehida din piei finite;
• identificari structurale prin spectrometrie in infrarosu ale materialelor auxiliare si pieilor finite, precum si pentru talpi de incaltaminte;
• determinari de biodegradabilitate a pieilor finite si a obiectelor din piele;
• determinari microbiologice
Laboratorul efectueaza incercari atât pentru lucrarile de cercetare ale Sucursalei ICPI cat si pentru alti clienti, pe baza de cereri/ comenzi sau contracte de prestari servicii, aplicandu-se astfel directiile strategice care vizeaza atragerea de fonduri private prin valorificarea expertizei si a competentelor CDI.

Facilitati de cercetare si infrastructura: Testing and Quality Control Laboratory


Echipa de cercetare:
Echipa Laboratorului Incercari, Control Calitate este alcatuita dintr-un chimist CS II – Sef Laborator, un dr. inginer - CS III si 7 tehnicieni.

Cadrul relational la nivel national si international:
Laboratorul a participat la scheme de comparari interlaboratoare organizate, conform ISO/IEC 17043:2010, de institutii din tara si din strainatate:
• SC ARTEGO S.A – Targu Jiu, Romania;
• ASQUAL – CTC Lyon, Franta;
• CENTRO TECNOLOGICO DO CALCADO DE PORTUGAL – S. Joao de Madeira, Portugalia.
ICPI colaboreaza cu Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru Darabont” – Bucuresti, Romania in vederea certificarii produselor din piele.

Perspective si directii de cercetare vizate:
• Depunerea de noi proiecte in programele nationale si internationale de CDI;
• Extinderea colaborarilor cu alte institutii europene si din tara pentru dezvoltarea unor noi metode de analiza;
• Cresterea numarului de contracte de servicii cu noi agenti economici pentru incercari privind controlul calitativ al auxiliarilor chimici, produselor din piele, incaltaminte si componente, in vederea participarii la licitatii si pentru rezolvarea neconformitatilor aparute in procesul de productie si/sau la comercializarea produselor;
• Cresterea numarului de publicatii si participari la evenimente stiintifice;
• Tranzitia de la ISO 17025:2005 la ISO 17025:2017 pentru acreditarea laboratorului.

Persoana de contact:
CS II Chim. Gabriela Macovescu
Sef Departament
e-mail: gabriela.macovescu@icpi.ro