Departament Cercetare Pielarie

Prezentare generala:
Departamentul de Cercetare Pielarie este ancorat in pastrarea traditiei europene a industriei de pielarie si incaltaminte, recunoscuta ca lider mondial in materie de ecologie si durabilitate, avand un rol cheie la nivelul pietei globale (25% din productia globala ).
Ariile tematice de cercetare abordate in 2021 se aliniaza obiectivelor europene privind rolul de interfata intre industria de pielarie, agricultura si societate, prin:
i) realizarea de materiale inteligente care sa reduca impactul ecologic si sa creasca competitivitatea industriei de pielarie,
ii) valorificarea superioara a subproduselor proteice intr-o economie circulara, cu impact neutru asupra mediului si
iii) crearea de noi metode de investigare si conservare a obiectelor de patrimoniu din piele si pergament, ca vector de transmitere in timp a mesajelor culturale reprezentative.

Rezultatele cercetarilor vin in intampinarea cerintelor industriei, agriculturii si patrimoniului cultural privind realizarea de alternative ecologice cu impact neutru de mediu, obtinerea de materiale durabile, inteligente si care sa contribuie la protectia mediului, consumatorilor si valorilor culturale.
Reglementarile care influenteaza evolutia industriei de pielarie se refera la poluare (Reglementarea REACH (1907/2006), Directiva 96/61/EC privind Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii), ecoetichetari voluntare privind amprenta de carbon (Carbon Footprint, ISO 14025) si nenocivitatea articolelor de piele (OEKO-TEX®, LEATHER STANDARD) sau certificarea produselor chimice fara continut de compusi nocivi (øZHMC), care conduc la cresterea competitivitatii, implica o continua inovare a materialelor chimice, a proceselor si o performanta inalta in evaluarea substantelor cu potential periculos.

Ariile de expertiza ale Departamentului de Cercetare Pielarie se structureaza in cadrul a trei tematici de cercetare:
Materiale avansate, nanomateriale si tehnologii inteligente pentru industria de pielarie, cu rezultate in aplicarea materialelor noi (tananti organici si organo-metalici din resurse regenerabile, piei tabacite fara saruri de crom, reciclabile), a nanomaterialelor (nanocompozite pe baza de nano dioxid de titan, dioxid de siliciu, nano Ag, nano Cu, oxid de grafena, cu activitate fotocatalitica in domeniul UV si vizibil si cu proprietati antimicrobiene si fotocatalitice) si tehnologii inteligente (inclusiv neconventionale cu utilizarea radiatiei gama, plasmei, electrospreiere) pentru obtinerea pieilor ecologice, cu proprietati biocide, de autocuratare si cu impact ecologic asupra mediului si consumatorilor.
Biomateriale pe baza de proteine si extracte vegetale pentru aplicatii in industrie, agricultura, medicina, domeniul patrimoniu sau industrii creative, cu realizari privind tehnologii avansate si aditivi pentru procesarea pieilor si pentru alte aplicatii: fertilizatori foliari, agenti de stimulare a cresterii, nutritiei si tratarii plantelor si semintelor, nanostructuri proteice cu proprietati bioactive, extracte de cheratina pentru formulari farmaceutice, tananti vegetali din resurse alternative, auxiliari proteici si pe baza de extracte de plante pentru prelucrarea pieilor si blanurilor.
Studiul, caracterizarea si diagnosticarea materialelor de patrimoniu din piele, pergament si lemn, cu rezultate privind elaborarea protocoalelor de evaluare a stadiului de degradare, a mecanismelor de deteriorare, metodelor de preventie si conservare, elaborare de software dedicate monitorizarii ambientale sau achizitiei de date privind comportarea la incercari hidrodinamice, abordarea unor tehnici inovative de curatare si conservare, elaborarea de materiale noi din piele si pergament si a agentilor de emoliere si conservare a obiectelor de patrimoniu sau destinate industriilor creative.
Expertiza departamentului a fost valorificata prin servicii de consultanta, transfer tehnologic, asistenta tehnica, activitati de diseminare si educatie pentru:
● evaluarea materialelor chimice auxiliare privind impactul ecologic asupra efluentilor directi;
● realizarea de pergamente pentru uz ecleziastic si pentru industrii creative;
● realizarea de piei pentru legatorie de carte de patrimoniu;
● evaluarea starii de conservare a documentelor de patrimoniu;
● mentorat in cadrul European Project Semester (UPB);
● mentorat de cercetare pentru studii de masterat in cadrul programului ERASMUS pentru Universitatea Egee, Izmir, Turcia;
● stagii de cercetare doctorala pentru studenti de la Universitatea din Salerno Italia.

Facilitati de cercetare si infrastructura: Leather Research Department

Proiecte derulate in 2021: 22 de proiecte prezentate in continuare:
● Tehnologii inovative pentru realizarea de sortimente de piei cu proprietati avansate, in concordanta cu principiile economiei circulare (CREATIV_PIEL), NUCLEU, 16N/08.02.2019/Ad.16 /2021, PN 19 17 01 02, 3.01.2021-9.12.2021.
● Noi strategii de reciclare a deseurilor de la extractia uleiului de masline (turte umede) pentru aplicare in industria de pielarie, OLIPO, Cooperare Europeana si Internationala - Subprogram 3.2- Orizont 2020 ERANET COFUND-MANUNET, contract 144, 18.03.2020-8.03.2023.
● Ingrasaminte foliare inovative obtinute din subproduse proteice, utilizate in cultura porumbului, PNIII- Cooperare Europeana si Internationala, E!12610 FERTI-MAIZE, contrat 127, 1.01.2020-31.12. 2022.
● Materiale pe baza de cheratina si colagen din resurse regenerabile pentru prelucrarea pielii in cadrul economiei circulare, PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0175 Eureka! 13559 KER_COL_CE, contract 187, 2020-2023.
● Tehnologie de obținere a pansamentelor medicale antimicrobiene non-active, inovative prin valorificarea bioresurselor indigene, PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0237, Eureka! 13429 NONACTIVPANS, contract 219, 2020-2023.
● Implementarea si exploatarea rezultatelor cercetarii stiintifice in practica restaurarii si conservarii bunurilor culturale, IMPLEMENT, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0878, contract 55, 01.03.2018-31.08.2020.
● Program interinstitutional pentru dezvoltarea de solutii avansate pe baza de eco-nanotehnologii pentru tratamente multifunctionale ale materialelor textile si din piele, PHYSforTeL, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0743, contract 44, 01.03.2018-31.09.2021.
● Algorithm for valorification of entomological and leather residues in multivalent systems for skin tissue regeneration, PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0655, BIOTEHKER, contract 5PTE, 1.06.2020-1.06.2022.
● Curatare si protectie avansata pentru patrimoniul cultural tangibil, PN-III-P3-3.5-EUK2019-0196 Eureka! 13085 CAPTAN, contract 253/2021, 2021-2024.
● Agenti de retanare si de finisare biodegradabili si cu activitate antimicrobiana pentru productia ecologica si sigura de piele naturala, PN-III-P3-3.5-EUK2019-0236 Eureka! 13427 BIOSAFE-LEATHER, contract 254 ⁄ 2021, 2021-2024.
● Sistem bazat pe internetul lucrurilor pentru monitorizarea mediului in muzee, PN-III-P3-3.5-EUK2019-0211, Eureka! 13370 MUSEION, contract 256/2021, 2021-2024.
● Tratamente inovatoare pe baza de geluri proteice pentru cresterea calitatii si productiei de legume, in cadrul agriculturii durabile, PN-III-P3-3.5-EUK2019-0249 Eureka! 13432 GEL-TREAT, contract 260/2021, 2021-2024.
● Bio-pesticide multifunctionale pentru protectia livezilor si a semintelor, in scopul cresterii productiei agricole, PN-III-P3-3.5-EUK2019-0250 Eureka! 13430 BIO-PLANT-PROTECT, contract 262/2021, 2021-2024.
● 9 proiecte pentru premierea rezultatelor cercetarii: PN-III-P1-1.1-PRECISI2021-66018; PN-III-P1-1.1-PRECISI-2021-65979; PN-III-P1-1.1-PRECISI2021-58660; PN-III-P1-1.1-PRECISI2021-59895; PN-III-P1-1.1-PRECISI2021-58863; PN-III-P1-1.1-PRECISI2021-59898; PN-III-P1-1.1-PRECISI2021-55501; PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2021-3130; PN-III-P1-1.1- PRECBVT-2021-3006.

Din Figura 1 se poate observa ca in anul 2021 valoarea totala a proiectelor a ramas aproape constanta comparativ cu cea din 2020, cu o crestere semnificativa a ponderii proiectelor internationale tip Eureka, realizarea a 3 proiecte directe si o pondere a valorii proiectului Nucleu de 32,8% din totalul valorii proiectelor din 2021.

Activitatea stiintifica derulata in 2021: Rezultatele activitatii stiintifice derulate in 2021 sunt concretizate in: 9 articole publicate in reviste indexate ISI cu factor de impact cumulat de 27,673 (FI=3.07/articol, indicator constant fata de 2020), 215 citari in publicatii indexate ISI, 8 articole indexate BDI, 26 comunicari, 4 cereri de brevete, 2 brevete acordate si 14 premii.

Echipa de cercetare:
Echipa de cercetare a Departamentului de Cercetare Pielarie (Figura 2) este formata din 15 persoane, toate fiind atestate in cercetare, din care 9 sunt doctori in domeniul ingineriei chimice. Structura resursei umane este formata din 6 CS I, 1 CSII, 1 CS III (doctor), 1 CS, 3 tineri cercetatori atestati ACS (2 doctoranzi din 2020) si 3 tehnicieni.

Cadrul relational la nivel national si international este demonstrat prin numarul de parteneriate strategice incheiate cu:
Universitati si institutii publice din Romania: Universitatea din Bucuresti, Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”, Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea “Dunărea de Jos” Galati, Muzeul National al Bucovinei Suceava.
● Institute de cercetare din Romania: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni”, Institutul National al Patrimoniului, Universitatea de Arta si Design Cluj.
● Parteneri economici din Romania: SC Pielorex SA, SC Probstdorfer Saatzucht Romania SRL, Oscar Print SRL, Manufactura Com Ana SRL, SC Taro Comimpex SRL, SC Biotehnos SA, SC SPD Star SRL, SC Pestos Production SRL, SC Marcoser SRL, SC Europlastic SRL, SC Restauro Concept SRL, SC Beia Cercetare SRL.
● Universitati si centre de cercetari din strainatate: University of Turin Italia, Łukasiewicz Research Network-Leather Industry Institute Lodz Poland-, Xi’an University RP China, Science and Technology Department of Sichuan Province (International Joint-Laboratory under „The Belt and Road Initiative”), Tomas Bata University in Zlin, Kaunas University of Technology Lituania, Lleida University Spania.
● Parteneri economici din strainatate: Smit&Zoon Olanda, Pestila Sp. Z.o.o.Polonia, Miret y Compañia SA Spania, Kazlıçeşme Deri Ürünleri Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti. Turcia, Kortan Spol sro. Republica Ceha, MB Biofita Lituania, Curtidos Badia SA Spania, GP HGP- Novi Sad, Vojvodina, Serbia, Sampas Bilisim Ve Iletisim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.S. Turcia, Seacon Europe Ltd. Székesfehérvár, Ungaria.


Perspective si directii de cercetare vizate:
Domeniile de perspectiva care vor fi abordate au in vedere obiectivele programului Horizon Europe privind economia circulara, tehnologii si materiale care sa asigure neutralitatea de mediu si competitivitate industriei de pielarie, materiale si tehnologii pentru industria creativa, conservarea patrimoniului prin digitalizare, tehnici neconventionale cu impact de mediu favorabil sau pentru protectia sanatatii si care contribuie la reducerea poluarii si a schimbarilor climatice, valorificarea subproduselor organice si reintegrarea in circuitul agricol, cu impact favorabil asupra alimentelor si consumatorilor etc.

Persoana de contact:
Dr. ing. Carmen Gaidau
Sef Departament Cercetare Pielarie
e-mail: carmen.gaidau@icpi.ro