2021 - Diseminare

Flyer proiect

Publicare in Revista Industria Textila - ISSN 1222-5347, vol.72,2021, coperta 2

În etapa III a proiectului au fost realizate următoarele activități de diseminare a rezultatelor științifice relevante:

 • Lucrare științifică, elaborată în parteneriat și publicată:

  • [1] C. Mihai, A.G. Ene, R.-G. Hertzog, D. Popescu, A.F. Vladu - "Predictive matehmatical model for absorbant substrate achievement, through electrospinning process”;
   Proceeding of International Conference TexTeh X, pag.355-362, DOI: 10.35530/TT.2021.59, CrossRef and Index Copernicus indexed
  • [2] Prezentare proiect :Dispozitiv medical inovativ pentru medicina de urgenta și operatională
   CELLMATRIX – Industria Textila , ISSN 1222-5347, Science Citation Index Expanded (SCIE), Materials Science Citation Index®, Journal Citation Reports/Science Edition, World Textile Abstracts, Chemical Abstracts, VINITI, Scopus, Toga FIZ technik, EBSCO, ProQuest Central, Crossref, ISI indexed- Coperta vol.72/2021
  • [3] Alexandra Gabriela Ene, Carmen Mihai, Emilia Visileanu, Radu-Gabriel Hertzog, Diana Popescu,Alina Vladu - “Statistica descriptivă pentru structurile plane ale matricii multistrat pentru hemostază și regenerarea țesuturilor";
   IndustriaTextila , ISSN 1222-5347, Science Citation Index Expanded (SCIE), Materials Science Citation Index®, Journal Citation Reports/Science Edition, World Textile Abstracts, Chemical Abstracts, VINITI, Scopus, Toga FIZ technik, EBSCO, ProQuest Central, Crossref, ISI indexed- aceptat pentru publicare, vol.73/2022
   Flyer proiect – a fost elaborat și postat pe site-ul proiectului.
2022 - Diseminare
Diseminarea rezultatelor proiectului în etapa IV s-a realizat prin:

A. Participarea la manifestări științifice internaționale

 • Emilia Visileanu, Alexandra Ene, Razvan Scarlat, Alina Vladu, Stelian Sergiu Maier - "Textile structures with anti-inflammatory properties for the treatment of burn injuries, Innovative solutions for sustainable development of textiles and leather industry" International Scientific Conference, Innovative solution for sustainable development of textile and leather industry Oradea, Romania 26-27.05.2022, prezentare orala.
 • Emilia Visileanu, Alexandra Ene,Carmen Mihai, Razvan Scarlat, Catalin Grosu,Alina Vladu - "Functionalized multilayer structures for burns treatement" , International Conference, AHFE 2022, Sheraton New York Times Square, SUA, 24-28.07.2022 - prezentare orala.

B. Publicarea în reviste științifice

 • Emilia Visileanu, Alexandra Ene, Razvan Scarlat, Alina Vladu, Stelian Sergiu Maier, "Textile structures with anti-inflammatory properties for the treatment of burn injuries, Innovative solutions for sustainable development of textiles and leather industry", annals of the University of Oradea, Fascicle of Textiles, Leatherwork, covered/indexed/abstracted in EBESCO, Directory of Open Access Journal(DOAJ), INDEX COPERNICUS, Ulrich’s Update-Periodicals Directory, vol 23/2022, issue 2, pag.81-86.
 • Visileanu Emilia, Alexandra Gabriela Ene, Alina Vladu, Stelian Sergiu Maier, Diana Popescu - "Functionalized Multilayer Structures for Burns Treatment", Proceedings of 13th AHFE International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing.Vol. 66, 2022, 1–10, doi: 10.54941/xxxxxx.
 • Emilia Visileanu, Alexandra Ene, Adrian Salistean, Alina Vladu - "Structuri textile pentru tratamentul arsurilor- caracterizare propietăti elastice" , Industria Textila, ISSN 1222-5347, ISI rated, impact factor 0,784 si AIS 0,070 in 2020, vol. 73, nr.6, 2022 DOI: 10.35530/IT
 • Brevet de invenție: Visileanu Emilia, Alexandra Gabriela Ene, Sergiu Stelin Mayer, Doina Popescu, Alina Vladu - "Procedeu pentru obținerea de pansamente stratificate, utilizabile pentru asistarea intervențiilor medicale efectuate în situații de urgență" , A/ 00612/06.10.2022.